Тост на казахском языке на кудалык

Тост на казахском языке на кудалык

Құдай қосып құда болдық!

Құдалар келді!
Қарсы алып жүгір, ағайын
Гүл менен биге ораңдар бүкіл маңайын!
Алдынан шықсын Аталар мен аналар,
Ақ қырау шалған самайын!

Күмбірлеп күй мен жаңғырып жаңа ән ойналсын,
Отыз күн ойын,
Қырық күн тойың тойлансын!
Жайылып жастық, иіліп төсек болайық,
Құдалар Аты байлансын!
Құтты да болсын,
қарсы алған құдаң гүлдермен,
жандар деп жатыр тәрбие көрген, үлгі өрген.
Асауды – ноқта,
Құданы құдай қосады,
Баянды болсын қызықтарыңыз бұл көрген.

Баянды болсын,
Бақ болып келсін келінің,
Арқалап келген бір елдің ұят, сенімін.
Ұлағатты жермен
ұластырсам деуші ең ұлымды,
түсті ме, көке, орнына бүгін көңілің.

Жаңбыр жауар бұлт келгенде түйіліп,
Сөйлейді ақын бір Аллаға сыйынып.
Сенің-дағы келіп отыр тойыңа,
Алты Алаш ел – алыс-жақын жиылып!

Тоймен бірге жасап жатсын құдалық,
Тұңғыш ұлға түсіпті ару-бұғалық.
«Көп тілегі көл болады» деген бар,
Жас келінің дана тусын бір алып!

Тәтті үміт болып
болашаққа жалғасқан,
Ерекше екен
алғашқы арман, алғашқы ән.
Құда боп келген –
қадамы құтты ел болсын,
Құдаларымыз
Бақ — өзен болсын арна ашқан.

Үйленіп жатыр,
қырдан да дүрмек, ойдан кеп,
Жақсы жандарға айқара құшақ жайған көп.
Есітіп жатырмыз –
құдалардың бұл түп тегі,
Аймандай ұл-қыз
Тудырған текті Жайдан деп.

Сватовство в наши дни – обычай забытый, и совершенно несправедливо. Ведь этот элемент свадебной традиции можно обыграть и устроить настоящий веселый праздник.

Кұрметті құда. құдағи.
Таудан аққан тасбұлақтың суы қандай мөлдір, қандай таза! Сәт сайын жаңарып жатқан ағын суда мін бар ма? Біз үшін сіздердің жаңдарыңыз да дәл осындай — сәт сайын жаңарып жататын кірсіз әлем! Баламыздың көңілі кұлапты, қызымыздың жаны ұнатты — екі асыл қосылды! Бақ ауысады, ырыс жұғысады деген, жұрнағымыздың жапырағы жайылып, тамыры тереңдегей! Сіздерге ұқсаған елдің қамын ойлайтын аптал азаматтар болсын, құдалар!

Екі үкіміз теңін тапты деп менің жүрегім қуаныштан жарылғалы тұр. Тең-теңімен деген емес пе! Осы қуаныш тілегімді «Бәрін сәтімен орайластырған Жаратушы баянды бақыт берсін» деп аяқтағым келеді. Дәмнен, сусыннан, тағамнан алыңыздар!

Читайте также:  Украшение зала на свадьбу в красном цвете

Уважаемые сват _____ и сватья _________!

Как прозрачна и чиста вода из родника, который течёт с гор! Разве может быть недостаток в проточной обновляющейся с каждой минутой воде? Для нас ваша душа именно такая – чистый мир, который обновляется с каждой минутой! Наш сын проявил желание, а дочь ответила симпатией – вот так сблизились два дорогих человека! Как говориться счастье переменчиво, но оно и передается, пусть листья молодого дерева растянуться широко, а корни пустит глубоко! Сваты наши, пусть будет много таких людей как вы, которые думают о будущем своей страны!

Мое сердце разрывается от счастья, ведь наши дети нашли свое счастье. Как говорится, они друг другу пара! Я свое радушное пожелание хочу закончить этими словами: «Пусть Создатель, который так все задумал, пошлет им плодотворное счастье!» Угощайтесь, столы накрыты!

Бекзаттарым-ай, Жекжаттарым-ай,
Жекжат болып ауылыма кеп жатқаның-ай!
"Бала бақытын қыздан іздейді,
Қыз бақытын түзден іздейді"
деген екен дана бабаларымыз. Біздің қызымыз бақытын сіздің шаңырақтан іздеп келді. Үлпілдеген үкіміз бізден — өтті, сіздерге — жетті."Жібекті түте алаған жүн етеді" дейді. Жүн етсеңіз де, гүл етсеңіз де еңдігі жауапкершілік — Сіздерде, кұдалар!

Друзья мои и родственники, я рад, что вы приехали к нам в аул! Как говорили наши предки «Парень ищет счастье в девушке, а девушка на чужбине». Наша дочь пришла искать свое счастье у вас дома. Наша нежная девочка уходит от нас, и приходит к вам. Как говорится: «Кто умело обращается с шелком, тот сможет справиться и с шерстью». А будет наша дочь шерстью или цветком, это уже в ваших руках, сваты!

Байлық, дәулет, бақыт туралы әңгіме қандай көп. Сондайдың бірінде "Бай — байға кұяды, сай — сайға кұяды, шұқанаққа түк жоқ" депті бір ел ішінде жүрген елеусіз Дана. Екінші бір Дана "Бай мен бай құда болса арасында дәнекер болып жорға жүреді, кедей мен кедей кұда болса арасында дәнекер болып дорба жүреді, бай мен кедей құда болса бір-біріне қарай зорға жүреді” депті. "Барлық не дегізбейді, жоқтық жегізбейді".

Читайте также:  Пышное платье с поясом

Как много рассказов о богатстве, достатке и счастье. Один мудрец сказал: «Богач льет богачу, овраг – оврагу, а рытвине ничего» Другой мудрец сказал: «Если богатый становится сватом богача, их посредником будет ловкач, если бедный становится сватом бедняка, их посредником становится сума, а если богатый становится сватом бедняка они друг к другу идут с неохотой». «Что только не позволит говорить богатство, чего только не заставит есть голод».

Ұл-қызымыз «тереземіз тең» деп төсекте басы қосылса — ие тұрыс бар, ендеше төскейде малымыз қосылсын. Төрге шығыңыз, сырласып жанымыз қосылсын! Досымыз қуанып, дұшпанымыз тосылсын! Таудан құлаған егіз арна қосылды — аяғы теңіз болғай! Бауда ойнаған екі құлынымыз бір ноқтаға бас сұқты — аяғы сегіз болғай!

Біздің ұлымыз — Сіздікі, Сіздің гүліңіз — біздікі! Барша гүлдің сыйлайтын ләззаты — бір, сұлулық. Ұл-қыз — перзент, ортақ немере сүйіп құанышымызды бір етелік! Көзіміздің ағы менен қарасы қос қошақанымыздың бақыты үшін келіңіз, төс түйістіріп құшақтасайық, құдалар!

Төреленіп терге шыққандарыңыз кұтты болсын!

Наши дети по обоюдному согласию воссоединились, так чего же мы стоим, давайте дружить. Милости просим, пусть воссоединятся наши сердца! Пусть друзья наши возрадуются, а враги страдают! Два горных русла воссоединились, так пусть они станут морем. Сегодня их двое, пусть в будущем их станет восемь!

Наш сын – ваш сын, ваша дочь теперь наша дочь! У каждого цветка только одно удовольствие, дарить свою красоту. Пусть рождение внуков принесет нам общую радость! Ради счастья наших детей, давайте обнимемся сваты!

Поздравляем Вас, с вашим почетным местом!

Қазақтың бір сөзінің қатесі жоқ:
Алдымен бауыздау құда, кейін қылауы түспеген құда, сосын белгілі бел құда, кейін Абай жарықтық қаһарлы қысқа теңеген кәрі құда болады екен. Абай атамыз кәрі құдадан қаймыққан, санасқан. Себебі кәрі кұда іші-бауыры араласа келе бауырына айналып барлық сырын біліп қояды. Шынымен білек сыбанып кіріссе — біліп айтады, батырып, жаныңды ауыртып, бетті тіліп айтады. Яғни, дос болып жылатып айтады. Абай-дана міне осы құданы айтқан.

Как говорят казахи, а они всегда говорят правильно (в тему):
Сперва вы уважаемые сваты, затем новые сваты, после родные сваты, ну а в конце вы старые сваты. Даже великий Абай всегда почитал, считался и уважал старого свата. Потому что старый сват, на протяжении долгого времени общаясь с вами, становится вам почти родственником, узнает многие ваши секреты. А если он захочет, сможет так сказать, что затронет вашу душу, а может и пристыдить. Он поступает как настоящий друг. Вот таким описывал великий Абай старого свата.

Читайте также:  Осетинский костюм своими руками

"Жігіттің үш жұрты болады" деп жатады. Дегенмен жақсы болса кұдаларын да бір жұртың екені Айдан да анық. Ақылды құдаң — құрдасың, ақылды кұдағиың — сырласың емес пе! Құрметті, қымбатты құдалар! Қазақтың "Асауды — ноқта, құданы — құдай қосады", "Күйеу — жүз жылдық, құда – мың жылдық" деген нақылында бір мысқал қоспа сөз жоқ. Біз де құдай қосып құда болдық, Сапеке! Күйеу бала мен келіннің — екі жастың ғұмыры жүз жылдық болсын! Құдалығымыз мың жылдық болсын!

Говорят, что «У джигита три родни». Понятно, что хороший сват это один из его родни. Умный сват – твой друг-сверстник, умная сватья – твоя задушевная подруга. Уважаемые и дорогие сваты! В изречениях казахов «Сватов соединяет сам Бог» и «Муж – на сто лет, сваты на тысячу лет» нет ничего лишнего. Сапеке, нас с вами соединил сам бог! Вашему зятю и моей невестке дай бог сто лет прожить. А нашему сватовству тысячу!

Я сам по национальности казах, живу в Казахстане, но в основном пользуюсь русским языком. На казахском говорю на бытовом уровне, с акцентом, хотя казахский язык мне очень нравится, он очень красивый язык.

Бывая на тоях, когда предоставляют слово, я говорю на русском языке. Мой тост обычно теряется на уровне простых тостов молодежи, которые тоже говорят на русском языке. Хотя так как я старший, все ждут от меня хорошей речи.

Поэтому я хочу научиться говорить красивые тосты на казахском языке.

Критерий завершения

Тосты по основным тематикам, произнести тост на тое

Ссылка на основную публикацию
Торты на заказ ногинск электросталь
ТОРТЫ И ДРУГИЕ СЛАДОСТИ НА ЗАКАЗ Хотите украсить свадьбу, День Рождения, юбилей или корпоратив? Сделать праздничные мгновения радостными и незабываемыми?...
Торт из денег для мужчины
Думаю, многие согласятся, что деньги - отличный подарок на день рождения, а праздничный торт - один из его символов. Недавно...
Торт из денег как сделать пошагово
Думаю, многие согласятся, что деньги - отличный подарок на день рождения, а праздничный торт - один из его символов. Недавно...
Торты на заказ оникс
Сеть кондитерских магазинов Спасибо за сообщение. Сеть кондитерских магазинов ТСФ ОНИКС занимается: шоколадными наборами, сладкими подарками из конфет, карамелью, новогодними...
Adblock detector